12/05/2021

CEO Master – Con đường tới đỉnh cao kinh doanh đưa doanh nhân trở thành “bác sĩ” doanh nghiệp

CEO Master – Chương trình huấn luyện đẳng cấp, đặc biệt tại Việt Nam dành cho Chủ doanh nghiệp được […]
01/03/2021

Đừng quản trị nếu không đo lường và kiểm soát được “sức khoẻ” doanh nghiệp

Khủng hoảng tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp (DN), thị trường, hợp đồng, doanh số, sức mua, […]
06/02/2021

Tập đoàn CEO Việt Nam Holding phát triển Hệ thống giáo dục THPT CEO School

Không chỉ vận hành thành công 2 đơn vị thành viên Học viện Doanh nhân và Trường Huấn luyện Doanh […]