Covid-19 – Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn vẫn tăng