Phúc Long – một mảnh ghép hữu ích trong chiến lược phục vụ người tiêu dùng của Masan