Thành lập 63 công ty Holding

Với những bước đi vững chắc
và bài bản, từ việc xây dựng thương hiệu, đào tạo nhân sự, tài chính, hợp tác với đối tác lớn, Marketing đến hệ thống công nghệ hỗ trợ đi tắt đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên đã không ngừng nỗ lực phát triển và mở rộng công ty.

Mục tiêu của chúng tôi là khẳng định thương hiệu và tham vọng xuất hiện chi nhánh trên 63 tỉnh thành.